Skip naar de inhoud Skip naar het navigatie menu Skip naar de footer

Informatie

Of het digitale document dat u in uw bezit heeft gevalideerd kan worden staat op het document vermeld of de uitgevende instantie informeert u daarover op een andere wijze.

Het is alleen mogelijk om origineel digitaal uitgegeven pdf-documenten te valideren.

Steeds meer overheidsinstanties communiceren digitaal met burgers en bedrijven. Dit betekent dat documenten die u vroeger op papier in de brievenbus kreeg, nu digitaal worden vertrekt via bijv. mijnoverheid.nl of via e-mail. Daarnaast kan het voorkomen dat u digitale documenten doorgestuurd krijgt van anderen.

Van digitale documenten die u digitaal ontvangt wilt u in sommige gevallen vast kunnen stellen of het een document is dat echt is uitgegeven door de instantie die in het document vermeld staat en of het niet is aangepast nadat het is uitgegeven. Met andere woorden, is het document authentiek en integer.

Dit geldt overigens niet voor alle documenten. Brochures bijv. die u kunt downloaden van de website van de Rijksoverheid zult u in de regel vertrouwen. Maar een uitspraak van een rechter, een Verklaring Omtrent het Gedrag of een proces-verbaal van de politie zouden mogelijk wel documenten kunnen zijn waarvan u wilt vaststellen of deze echt afkomstig zijn van de betreffende overheidsinstantie en dat ze niet onbevoegd zijn gewijzigd.

De validatievoorziening van de Justitiële Informatiedienst stelt partijen in staat om na te gaan of digitale documenten die zijn uitgegeven door Nederlandse overheidsinstanties authentiek en integer zijn. Daarmee ontstaat zekerheid over de afkomst en ongewijzigde staat van deze digitale stukken.

Om een document te valideren, hoeft u niet in te loggen of op welke manier dan ook persoonsgegevens te registreren. Er wordt niet vastgelegd wie welk document valideert.

Als u een origineel uitgegeven document valideert, wordt in eerste instantie gekeken of het een document betreft dat gevalideerd kan worden. Willekeurige documenten of documenten van overheidsinstanties die van deze voorziening nog geen gebruik maken, kunnen wij niet valideren. U krijgt dan de melding dat het document niet bekend is en niet kan worden gevalideerd.

Als u een origineel uitgegeven document valideert dat bij ons bekend is, gaan we controleren of het document niet is aangepast nadat het door de betreffende overheidsinstantie is uitgegeven. Als het document niet is aangepast krijgt u de melding dat het document authentiek en integer is en wordt er extra informatie getoond over het document. Bijvoorbeeld de datum waarop het document is uitgegeven, welke organisatie dat heeft gedaan en een uniek kenmerk van het document. Daarnaast kan er nog extra informatie worden getoond, zoals bijvoorbeeld de status van het document of de elektronische handtekening als het document ook nog elektronisch is ondertekend. Deze extra informatie kan per overheidsinstantie verschillen.

Mocht het origineel uitgegeven document dat u valideert aangepast zijn nadat het is uitgegeven, dan krijgt u de melding dat het document weliswaar bekend is, maar niet meer integer.

Authentiek betekent dat het document bekend is bij de instantie die het heeft uitgegeven. Integer betekent dat de inhoud van het document niet is aangepast nadat het is uitgegeven.

Heeft u vragen over het document of de resultaten van een validatie die u heeft uitgevoerd? Neem dan contact op met de persoon of instantie van wie u het document heeft ontvangen. De Justitiële Informatiedienst kan dit in geen enkel geval bepalen.

Download hier de GAAV-dienstenbeschrijving.

Welke documenten

Een document dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het type is PDF
  • Het document is uitgegeven door een overheidsinstantie

Certificering

Meer informatie over BSI ETSI EN 319 401 - TSP General Policy Requirements certified