Skip naar de inhoud Skip naar het navigatie menu Skip naar de footer

Contact

Contact over het resultaat van een validatie

Heeft u vragen over het document of de resultaten van een validatie die u heeft uitgevoerd? Neem dan contact op met de persoon of instantie van wie u het document heeft ontvangen. De Justitiële Informatiedienst kan dit in geen enkel geval bepalen.

Contact over deze website

Voor het gebruik van deze website kunt u contact opnemen met de Justitiële Informatiedienst:

https://www.justid.nl/contact/

Welke documenten

Een document dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het type is PDF
  • Het document is uitgegeven door een overheidsinstantie

Certificering

Meer informatie over BSI ETSI EN 319 401 - TSP General Policy Requirements certified