Skip naar de inhoud Skip naar het navigatie menu Skip naar de footer

Certificering

Gecertificeerd Trusted Service Provider

De validatiedienst is een gecertificeerd Trusted Service Provider (TSP) die periodiek door BSI geauditeerd wordt volgens de normen van ETSI EN 319-401.

ETSI EN 319-401

General Policy Requirements for Trust Service Providers
Bekijk het certificaat (PDF)
Raadpleeg de database van BSI

Beveiliging

De validatie van documenten bij Justid voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Met ketenpartners worden via beveiligde digitale systemen gegevens uitgewisseld, voor zover wij die gegevens nodig hebben om een validatie van een document te kunnen uitvoeren. De toegang van medewerkers van Justid tot de beheeromgeving van deze site wordt beperkt door aan hen verleende autorisaties gebaseerd op hun taak en functie. Alle bewerkingen in het kader van het beheer van deze site worden gelogd en periodiek gecontroleerd.

Welke documenten

Een document dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het type is PDF
  • Het document is uitgegeven door een overheidsinstantie

Certificering

Meer informatie over BSI ETSI EN 319 401 - TSP General Policy Requirements certified