Skip naar de inhoud Skip naar het navigatie menu Skip naar de footer

Vaak gestelde vragen

Waarom is het belangrijk dat ik digitale documenten kan valideren?

Steeds meer overheidsinstanties communiceren digitaal met burgers en bedrijven. Dit betekent dat documenten die u vroeger op papier in de brievenbus kreeg, nu digitaal worden vertrekt via bijv. mijnoverheid.nl of via e-mail. Daarnaast kan het voorkomen dat u digitale documenten doorgestuurd krijgt van anderen.

Van digitale documenten die u digitaal ontvangt wilt u in sommige gevallen wel vast kunnen stellen of het een document echt is uitgegeven door de instantie die in het document vermeld staat en of het niet is aangepast nadat het is uitgegeven. M.a.w. is het document authentiek en integer.

Dit geldt overigens niet voor alle documenten. Brochures bijv. die u kunt downloaden van de website van de Rijksoverheid zult in de regel vertrouwen. Maar een uitspraak van een rechter of een proces verbaal van de politie zouden mogelijk wel documenten kunnen zijn waarvan u wilt vaststellen of deze echt afkomstig zijn van de betreffende overheidsinstantie en dat ze niet zijn onbevoegd zijn gewijzigd.

De validatievoorziening van de Justitiële Informatiedienst stelt partijen in staat om na te gaan of digitale documenten die zijn uitgegeven door Nederlandse overheidsinstanties authentiek en integer zijn. Daarmee ontstaat zekerheid over de afkomst en ongewijzigde staat van deze digitale stukken.

Van welke instanties kan ik digitale documenten valideren?

Op dit moment is het alleen mogelijk om een beperkte set digitale documenten van de Rechtspraak Civiel en Bestuur te valideren bij de Valideringsdienst van de Justitiële Informatiedienst. Of het document dat u in uw bezit heeft gevalideerd kan worden, staat naar alle waarschijnlijkheid op het document vermeld.

Welke type documenten kan ik valideren?

Het is alleen mogelijk om PDF documenten te valideren.

Wat gebeurt er als ik een document valideer?

Om een document te valideren, hoeft u niet in te loggen of op welke manier dan ook persoonsgegevens te registreren. Er wordt niet vastgelegd wie welk document valideert.

Als u een document valideert, wordt in eerste instantie gekeken of het een document betreft dat gevalideerd kan worden. Willekeurige documenten of documenten van overheidsinstanties die van deze voorziening nog geen gebruik maken, kunnen wij niet valideren. U krijgt dan de melding dat het document niet bekend is en niet kan worden gevalideerd.

Als u een document valideert dat bij ons bekend is, gaan we controleren of het document niet is aangepast nadat het door de betreffende overheidsinstantie is uitgegeven. Als het document niet is aangepast krijgt u de melding dat het document authentiek en integer is en wordt er extra informatie getoond over het document. Bijvoorbeeld de datum waarop het document is uitgegeven, welke organisatie dat heeft gedaan en een uniek kenmerk van het document. Daarnaast kan er nog extra informatie worden getoond, zoals bijvoorbeeld de status van het document of de elektronische handtekening als het document ook nog elektronisch is ondertekend. Deze extra informatie kan per overheidsinstantie verschillen.

Mocht het document dat u valideert aangepast zijn nadat het is uitgegeven, dan krijgt u de melding dat het document weliswaar bekend is, maar niet meer integer. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met de persoon of organisatie waar u het document van ontvangen heeft. Zij kunnen vaak aangegeven wat er aan de hand is met het document. De Justitiële Informatiedienst kan dit in geen enkel geval bepalen.

Welke documenten

Een document dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het type is PDF
  • Het document is uitgegeven door een overheidsinstantie

Certificering

Meer informatie over BSI ETSI EN 319 401 - TSP General Policy Requirements certified